جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت اول

جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت اول

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات و کتاب های رشته فقه و الهیات ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در 320 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 320
حجم 10291 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول: کتاب نکاح

بخش دوم: کتاب طلاق

بخش سوم: کتاب لعان

بخش چهارم: کتاب اقرا ر

بخش پنجم: کتاب غصب

بخش ششم: کتاب میراث

بخش هفتم: کتاب حدود

بخش هشتم : کتاب قصا ص

بخش نهم: کتاب دیات

بخش دهم : فرهنگ اصطلاحات فقهی

بخش یازدهم: سوالات تستی

پاسخنامه

منابع

قسمتی از متن جزوه:


بخش اول : کتاب نکاح  
  
گفتار اول: صیغه عقد نکاح  

عقد نکاح مانند سایر عقود لازم باید دارای ایجاب و قبول لفظی باشد. الفاظ ایجاب منحصراً عبارت اند از: «زوجتک؛ تو را به ازدواج خود درآوردم» و «أنکحتک؛ تو را به همسری خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و «أنکحکت؛ تو را به همسری خود در آوردم» و «متعتک؛ تو را به زناشویی خود درآوردم» و قبول عبارت است از: «قبلت التزویج أو النکاح؛ ازدواج یا نکاح را پذیرفتم» یا «تزوجت همسری را پذیرفتم» یا فقط بگوید: «قبلت؛ قبول کردم» همچنین ایجاب و قبول هر دو باید به لفظ ماضی باشند.  
مقدم داشتن ایجاب بر قبول شرط نیست؛ زیرا به هر ترتیب که باشد به مقصود لطمه نمیزند. همچنین لازم نیست که  قبول از لفظ ایجاب باشد و مثلاً بعد از «زوجت» بگوید: «قبلت» بنابراین اگر موجب «زوجتک» و قابل «قبلت النکاح بگوید صحیح است؛ زیرا این لفظ نیز صراحت لازم را دارد و تمام این تعابیر مقصود واحدی را می . رسانند  با وجود قدرت بر اجرای عقد به زبان عربی نمیتوان عقد را به زبان غیر عربی خواند. گفته شده است که این کار واجب نیست؛ بلکه مستحب است زیرا اولاً تمام زبآن ها در حکم الفاظ مترادفند و میتوانند به جای هم به کار روند؛ ثانیاً هدف، رساندن معانی مورد نظر به متعاقدین است که با هر زبانی امکان پذیر است؛ ولی این دلیل مردودند. همچنین شخص لال 
هنگام ایجاب و قبول باید به گون های که مقصود را برساند اشاره کند.  
عاقد باید اهلیت داشته باشد بنابراین عقد شخص مست گرچه بعد از مستی آن را اجازه کند باطل است و زن میتواند  ایجاب و قبول عقد را از طرف خود با دیگری به عهده بگیرد و فقهای امامیه در این امر اتفاق دارند.  
حضور دو شاهد در ازدواج دائم و نیز ولی در ازدواج دختر رشیده شرط نیست گرچه بنابر قول اشهر بهتر است اما ابن ابی عقیل حضور هر دو را شرط می داند . 
تعیین زن و شوهر با اشاره یا نام یا وصف لازم است؛ بنابراین اگر فردی چند دختر داشته باشد و بدون آنکه نام ببرد یکی از آنها را به عقد مردی درآورد، چنانچه مبهم گذارد و نزد خود نیز معین نکند نکاح باطل است زیرا کامجویی از غیرمعین ناممکن است .
گفتار دوم : اولیای عقد
در ازدواج تنها پدر و جد پدری و حاکم و وصی معین شده از جانب پدر و جد پدری ولایت دارند. ولایت ناشی از قرابت برای پدر و جد پدری بر دختر و پسر صغیر دیوانه و کسی که با حالت سفاهت وارد بلوغ شده ثابت است و بنا بر نظرصحیحتر چنین ولایتی بر دوشیزه بالغ و رشیده وجود ندارد.
کند یعنی با وجود تمایل دوشیزه مانع ازدواجش با همتای موجود او شود تردیدی در سقوط « عضل » اگر ولی دختر را ولایت وی و استقلال دختر در امر ازدواجش وجود ندارد. اما اگر از غیر همتا منع کند عضل محسوب نمیشود.
حاکم و وصی میتوانند بالغ شده به حال جنون یا سفه را در صورتی که نکاح به مصلحت او باشد و پدر و جد پدری نداشته باشد همسر دهند؛ اما بنا بر قول مشهور به هیچ وجه بر صغیر و بالغ رشید ولایت ندارند. البته حاکم افزون بر آن بر بالغ رشیدی که بعداً دیوانه میشود ولایت دارد.
گفتار سوم : شرط خیار در عقد

شرط خیار در عقد ازدواج جایز نیست؛ زیرا نکاح ملحق به عبادات است؛ نه معاوضات بنابراین با شرط خیار فسخ در نکاح عقد باطل میشود؛ زیرا به عقد مقید به شرط فاسد رضایت داده شده بود و این حاصل نگردیده است.
ولی در مقابل گفته شده است که تنها شرط مزبور باطل میشود؛ نه عقد؛ زیرا آنچه واقع شده دو چیز است: عقد و شرط اگر یکی از آن دو باطل شود دیگری باقی میماند. ضعف این قول آن است که آنچه در خارج واقع شده است یک چیزاست و آن عقد توأم با شرط میباشد لذا تجزیه نمیشود.
سوالات تستی    
1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟ 
1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .  
2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .  
3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است .  
4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است .  

2- چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟ 
1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2) شهود حد قذف می خورند .  
3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4) شهود تعزیر می شوند .  

3- فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ………………………. . 
1) یترک لو ترک الخصومه 2) لایترک لوترک الخصومه  
3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4) کلامه مخالف للأصل و الظاهر

 
4- کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟ 
1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند .  
2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند .  
 3) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند .  
4) فرزندان جاح ب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند. 

5- کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟ 
1) پایان زوجیت آن دو                    2) حرمت ابدی بین آن دو  
3) سقوط حد از هر دو                    4) نفی ولد از هر دو 
  
-6 وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟ 
1) جایز نیست .  
2) با اجازه دادگاه جایز است .  
3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است .  
4) جایز است .  

-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟ 
1) انقلب دائماً                          2) بطل العقد  
 3) صح العقد                          4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود  

پاسخنامه

و…

 

برای مشاهده و دانلود جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت اول به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه متون فقه رشته فقه و الهیات قسمت دوم به این قسمت مراجعه کنید.

 

برای مشاهده و دانلود جزوه کامل متون فقه رشته فقه و الهیات به این قسمت مراجعه کنید.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود