جزوه جامعه شناسی روستایی

جزوه جامعه شناسی روستایی

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی ویژه کنکور می باشد، در قالب pdf و در 151 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 151
حجم 5120 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه

تعریف جامعه شناسی

جامعه شناسی روستایی

تعریف جامعه 

تعاریف جامعه شناسی 

مفاهیم جامعه شناسی 

ترکیب اعتباری 

ترکیب صناعی

ترکیب حقیقی

ترکیب حقیقی بالاتر از ترکیب طبیعی  

انسان و آگاهیها 

پدیده های اجتماعی

ویژگی های پدیده های اجتماعی

جبری بودن

عمومیت داشتن 

طبقه بندی پدیده های اجتماعی 

عوامل بیرونی یا شکل شناسی اجتماعی

عوامل درونی یا فیزیولوژی اجتماعی 

رفتارهای جمعی. نهاد

خصوصیات حقوقی و قضایی 

نهاد اجتماعی 

انواع نهادهای اجتماعی 

انسان اندیشه ورز 

کنشهای متقابل اجتماعی

گروههای اجتماعی 

سازمان اجتماعی

مشخصات فرهنگ معنوی 

نقشهای انفرادی واجتماعی

جامعه پویا و جامعه ایستا طبقات در جوامع روستایی 

نظام مالکیت درجوامع روستایی

سیستم کیبوتسدر اسرائیل

مشاوا 

ماهیت و تکامل جامعه شناسی روستایی

پیدایش ده 

تعاریف ده، روستا، دهقان

روستا 

 بنه بندی 

بنه 

صحرا 

گاوبندی

مزارعه 

شروط مزارعه 

احکام مزارعه 

مواکره 

مساقات

نکات کلیدی 

تفاوت عمده میان شهر و روستا

مشخصات جامعه روستایی در ایران

جامعه دهقانی و کشاورزی

خصوصیات بارز جامعه دهقانی و کشاورزی عبارتست از

جامعه قبیله ای و دهقانی

جامعه قبیله ای (ایلی)

نکات کلیدی

سکونت گاههای روستایی

عامل تمرکز سکونت در روستاها: 

واحدهای مسکونی روستاییان: نکات کلیدی

انواع مهاجرتهای روستایی 

مهاجرت در ایران

خانواده 

گروههای اجتماعی روستایی 

روابط خانواده و فرد 

 نکات کلیدی 

رفتارهای روستائی و عشایری

ارزش در جوامع روستایی 

معیار در جوامع روستایی 

نقش زنان روستایی

کار زنان در جوامع سنتی روستایی

نکات کلیدی

 تثبیت مالیکت فردی بر اراضی مزروعی

توسعه تولید برای بازار

اصلاحات ارضی

ماهیت اصلاحات ارضی

مشخصات نظام مالکیت و واحدهای بهره برداری کشاورزی

انواع نظام های بهره برداری کشاورزی: 

نکات کلیدی 

اجاره داری خانگی

 صف بندی نظامهای تولیدی بعد از اصلاحات ارضی

تولید کنندگان خرده کالایی روستایی و روند تفکیکشان 

سرمایه داران روستایی و گسترششان

کارگران روستایی و مهاجرتشان

نکات کلیدی 

 وظایف هیئت های 7 نفره تعاریف

تعاریف  تقسیم بندی های زراعت های جمعی وگروهی

شروطی که هنگام واگذاری زمین با اعضاء تعاونی مشاع می شود

امکانات تعاونی مشاع 

 شیوه کار در تعاونیهای مشاع 

مدیریت و نحوه اداره تعاونی مشاع 

وظایف مستقیم شورای تعاونی مشاع خدمات در مشاع

نکات کلیدی

سیاست تحول جامعه روستایی 

تعریف جامعه شناسی

نکات کلیدی

منابع 
 

قسمتی از متن جزوه:


مقدمه  

یکی از بارزترین مشخصات زمان ما، تغییرات سریع است. دگرگونیهای شگرف و مداوم فنـی ، صـنعتی، کشـاورزی عصـر حاضر

زمینه ارتباط و اتکاء اقوام ، ملل و خلاصه اکثریت مردم جهان را فراهم نموده است. در گذشته ای نه چندان دور ( قرون 18 و 19

میلادی) ، اکثریت ساکنین کره زمین در سرزمین کشور خود تقریباً منطبق بر فرهنـگ خصـائص خـاص اقتصادی ـ اجتماعی ـ

سیاسی ـ مذهبی … زندگی می کردند ارتباط با دنیای آن زمان ناچیز بود، در حالیکه امروزه هـیچ گروهی نمی تواند از تأثیر هر آنچه

در سایر نقاط جهان می گذرد بر کنار بماند

تعریف جامعه شناسی  

15ـ ماکس وبر ( 1920 ـ Max Weber ( 1864 جامعه شناس معاصر آلمانی:  جامعه شناسی علمی است که قصد دارد با تشریح

مفاهیم ذاتی رفتار اجتماعی، به شناخت آن برسـد و موفـق بـه تبیـین جامعه شناسی روستایی علمی آن گردد » 

16ـ مارسل موس( Marcel Mauss ( 1950- 1872

جامعه شناس و مردم شناس فرانسوی:

جامعه شناسی علمـی اسـت که با نظری جامع، پدیده ها ی اجتماعی کامل را مطالعه می کند.

17-( A.W Small 54 1926- 18 ) اسمال ودلوری و آلبیون جامعه شناسی علمی است که به بررسی کنشهای متقابل اجتماعی

میپردازد.  

18ـ ژرژگورویچ George Gurvitch فرانسوی:جامعه شناسی علمی است که دیدگاههای اجتماعی کامل وکلی را در همه سطوح و

با در نظر گرفتن آن، گـروه بنـدیهای کوچک و جامعه های بزرگ را از نظر سیر تکوینی مورد بررسی قرار می دهد.

جامعه شناسی روستایی  

قبل از آنکه جامعه شناسی تعریف شود بهتر است تعاریفی چند از جامعه مشخص گردد.  

جامعه تعریف

1ـ ارسطو: جامعه را به موجود زنده تشبیه می کند که قانون رشد، تولد، مرگ بر آن حکمفرماست.  

2ـ منتسکیو : جامعه عبارت است از گروههای اجتماعی که بوسیله ، زمان و مکان محـدود و مشـخص مـی شـود و ایـن اجتماعات

بدون پیروی از یک حکومت قابل قبول و قوانین خاص نمی تواند وجود داشته باشد.  

3ـ اگوست کنت : جامعه از تمام افراد زنده و همچنین از تمام کسانیکه از این جهان رفته اند ولی با تأثیر خـود در ذهـن اخلاف خویش

به حیات ادامه می دهند تشکیل می یابد.  

4ـ استاد مطهری: مجموعه ای از افراد انسانی که با نظامات و سنن و آداب و قوانین به یکدیگر پیوند خورده زندگی دسته جمعی

دارند، جامعه را تشکیل می دهند. به عبارت دیگرمجموعه ای از انسانها را که در جبر یـک سلسـله نیازهـا و تحـت نفوذ یک سلسله

عقیده ها، ایده ها و آرمانها در یکدیگر ادغام شده و در یک زندگی مشترک غوطه ورند

1 خطوط کلی سیاست های توسعه روستایی ایران با توجه به گزینش های انتخابی و منطقه ای :  

1ـ شناخت جامعه روستایی  

2ـ شبکه بندی حوزه های روستایی  

3ـ متنوع کردن فعالیتهای غیر کشاورزی  

4ـ تنوع بخشیدن به فعالیتها و ایجاد مشاغل در شهرهای کوچک  

5ـ تنظیم برنامه ای دقیق برای نواحی پیرامون شهرها (محدوده استحفاظی و خارج از محدوده)  

6ـ رسیدگی به نواحی حاشیه ای  

7ـ دگرگونی همه جانبه در بخش های مختلف سه گانه روستایی

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود