جزوه حسابداری مدیریت

جزوه حسابداری مدیریت

جزوه حسابداری مدیریت ، کد 0259 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 123
حجم 10058 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:

فصل اول : کارت توزان عملیات


عملکرد مالی

رضایت مشتری

فرآیند داخلی شرکت

نوآوری(ابداع)و یادگیری

اندازه گیری عوامل بحرانی موقعیت

یادگیری و نوآوری

خلاصه اطلاعات مالی شرکت آلفا

کارت توزان عملیات

محک زدن یا الگو برداری

شش سیگما

چرخه

تعریف

اندازه گیری

تحلیل

بهبود

کنترل

مهندسی ارزش

طراحی هم زمان

برنامه ریزی منابع سازمان

طراحی هم زمان

برنامه ریزی منابع سازمان (شرکت)

مهندسی دوباره

تعریف رسمی مهندسی دوباره

تولید به موقع (به هنگام)

روش های بهبود کیفیت

تجزیه و تحلیل ماتریسی

نمودار گرایر

روش سری های زمانی

نمودار علت و معلول

ورقه بازرسی

هیستوگرام

کیفیت

نگرش فلسفی به کیفیت

نگرش کیفیت بر مبنای محصول گرایی

نگرش کیفیت بر مبنای کاربرد

نگرش کیفیت بر مبنای تولید

نگرش کیفیت بر مبنای ارزش

تعریف کیفیت در مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع (TQM) و ایزو 9000

متفکران دانش مدیریت کیفیت

جوزف جوران

آرماند فیگنیاوم

فلیپ کرازیی

کالورایشی کاوا

گن ایچی تاگوچی

والترمازینگ

روش Q.F.D

روش FMEA : روش آنالیز ریسک در طراحی و تولید

مدیریت کیفیت جامع و کنترل جامع

 

فصل دوم : تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر


روش ریاضی تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

نقطه سر به سر نقدی

حاشیه ایمنی

نمونه مسائل به همراه راه حل

 

فصل سوم : پیش بینی تقاضا


تعریف پیش بینی

هزینه پیش بینی

افق زمانی پیش بینی

انواع پیش بینی

تجزیه سری های زمانی

مقدار حقیقی آخرین دوره

روش معدل ساده

پیش بینی تقاضا به روش معدل متحرک

پیش بینی بر مبنای داده های سری زمانی

سیکل ها یا جز دوره ای

جز فصلی

جز تصادفی

روند

نمونه مسائل به همراه راه حل

 

فصل چهارم : موجودی


ماهیت موجودی کالا

اهداف ارزش گذاری موجودی کالا

سیستم نقطه سفارش

سیستم زمانی سفارش

روش مرکب

نرخ تقاضا

مقدار سفارش

نقطه سفارش

زمان سفارش

زمان سفارش داخلی

F.O.B

F.O.T

C & F

CIF

F.O.R

EX-WIRKS

کمبود ها و سفارش های معوق

موجودی خالص

موجودی مورد نیاز در زمان سفارش

مقدار اقتصادی سفارش

عناصر تشکیل دهنده هزینه متغیر

تعیین صحت فرمول

محاسبه ضریب ثابت هزینه مقدار اقتصادی سفارش

مطلوبست تعیین

تخفیف

تعیین هزینه آماده سازی فروشنده و با در نظر گرفتن هزینه آماده سازی

مدل های موجودی با در نظر گرفتن تخفیف

مقدار اقتصادی تولید

تلرانس در مقدار اقتصادی تولید(سفارش)

طبقه بندی ارزشی اقلام موجودی یا روش ABC

درجه کنترل

نگهداری سوابق موجودی ها

اولویت سفارش

روش سفارش

اگر خطای داده های ورودی بر مقدار اقتصادی سفارش Q و هزینه متغییر کل TVC

نمونه مسائل به همراه راه حل

اثر خطاهای بر روی سفارش و دفعات سفارش

تقاضا ثابت – زمان سفارش ثابت

تقاضا متغیر / زمان سفارش متغیر

تقاضا متغیر / زمان سفارش ثابت

تقاضا ثابت و زمان سفارش متغیر

کنترل موجودی

مدل تولید اقتصادی بدون کمبود

مدل خرید با جایگزینی

مسائل مربوط به مقدار اقتصادی سفارش

نمونه مسائل به همراه راه حل


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود