جزوه مفاهیم سیستم ها و حسابداری

جزوه مفاهیم سیستم ها و حسابداری

جزوه مفاهیم سیستم ها و حسابداری ، کد 0152 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 39
حجم 4951 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


پرسش ها

تمرین ها و قضیه ها

سیستم فرعی و ابر سیستم ها

به کارگیری مفاهیم سیستم ها

کنترل های پیشگیرانه و کشف کننده

ثبت ها و رویدادهای حسابداری

فعالیت های مدیریت و سطوح تصمیم گیری

سمت های شغلی و سطوح تصمیم گیری

تصمیم های مدیریت و سطوح تصمیم گیری

رویکرد سیستمی

تیم های پروژه

دفتر منطقه غرب

اداره منطقه ال

شعبه

دایره دفتر داری

تمرین و قضیه ها

فعالیت ها و مرحله ها

مراحل چرخه طراحی سیستم

کمیته راهبری

نمونه سازی

رضایت کاربران

به دست آوردن رضایت کاربر

آغاز طراحی سیستم

فعالیت های مرکز خدماتی تعمیر و نگهداری

تمرین ها و قضیه ها

منافع اقتصادی و سطوح تصمیم گیری

تیم بررسی سیستم

بررسی مقدماتی (اقتباس از CMA )
فعالیت های مرحله تحلیل سیستم

امکان سنجی (اقتباس از CMA )

عملی بودن از نظر اقتصادی

نمودار موجودیت – رابطه

فوچارت سیستم (اقتباس از CIA )

نمودار گردش داده ها

فلوچارت سیستم (اقتباس از ALCPA )

نمودار گردش داده ها

کمیته راهبری(اقتباس از CIA )

تمرین مصاحبه

بررسی تحلیل سیستم (اقتباس از CMA )

بررسی سیستم فعلی

بررسی و تحصیل تجهیزات

سیستم کنترل تولید

سیستم تهیه صورت های مالی تلفیقی شرکت

محیط شرکت

تمرین و قضیه ها

خرید یا اجاره

چرخه طراحی سیستم

سیستم بودجه

روش های ساخته یافته

روش ساخته یافته

سیستم کارگزینی

سیستم صورت حساب

سیستم تجزیه و تحلیل فروش ها

انتخاب نرم افزار

نیازها

تمرین ها و قضیه ها

تیم های پروژه

نمودارپرت

مودار گانت

نمودار PERT

نمودار گانت

مستند سازی

بررسی پس از اجرای سیستم

مشکلات اجرای سیستم

نقش حسابرس

تخصیص هزینه های دایره سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم کنترل تولید


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود