جزوه حقوق جزای اختصاصی 3

جزوه حقوق جزای اختصاصی 3

جزوه حقوق جزای اختصاصی 3 ، کد 0149 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 71
حجم 4790 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


جرایم علیه امنیت کشور

مجازات خیانت پیشگان در ایران باستان

مجازات خیانت در دوران ساسانیان و دیگر شاهان

مجازات در دوران پس از اسلام

مجازات در انگلستان

عدول دولت ها از شرایط تثبیت شده در حقوق جزا

قوانین برخی کشورهای دیگر در رابطه ی با جرایم علیه امنیت

مهم ترین قوانین انگلستان

جرایم جدیدی که می توانند جرایم علیه امنیت یا نظم محسوب شوند

بی نظمی خشونت آمیز

نزاع جمعی در ملا عام

خیانت در کانادا

خیانت در آمریکا

خیانت در نیوزیلند

مجازات

مهم ترین جرایم علیه امنیت در حقوق ایران

محاربه

معنای سلاح از نظر فقها

مصوبات و مقررات مختلف در مورد مفهوم سلاح

مهم ترین ضابطه در تعیین سلاح

راهزنی و سرقت مسلحانه

مقابله با محاربان

منظور از صلب و نفی بلد

اثبات جرم محاربه

توبه محارب

شروع به محاربه و معاونت در جرم

افساد فی الارض

شباهت زیاد این جرم به محاربه

ضابطه قانون در لطمه زدن به نظام برای تشخیص محاربه

ضابطه عینی یا نوعی

ضابطه شخصی یا ذهنی

بفی

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت

نکات مهم

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مختلف نظام

تخفیف و مساعدت های واقع

جرایم سیاسی

تشخیص ضدیت عمل و دولت

درونی یا ذهنی

نوعی یا بیرونی

جاسوسی و جرایم وابسته به ان

انگیزه های رایج جاسوسی

انواع عملیات ضد جاسوسی

مصادیق جاسوسی و جرایم وابسته به آن

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار

عنصر مادی جرم

نکته

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات عکسبرداری غیرمجاز

عنصر مادی جرم

عنصر روانی جرم

جمع آوری اطلاعات

تفاوت نیت با انگیزه

بند های الف و ب ماده 24 ق.م.ن.م

بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده

نکات ماده 506

اختفای جاسوسان یا معرفی جاوسان به کشورهای بیگانه

عنصر مادی جرم

عنصر معنوی جرم

نکته

وجوه افتراق تبصری 3 ماده 24 با ماده 510

جاسوسی رایانه ای و رایم مرتبط با آن

تحریک

تحریک نیروی رزمنده

نکات ماده 504

تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه

عنصر مادی

عنصر معنوی

تفاوت تهدید با ادعا

همکاری با دول خارجی مخاصم

تدیدی و تخفیف مجازات در جرایم علیه امنیت کشور

تشدید مجازات

نکات ماده

تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات

سایر جرایم علیه امنیت کشور

سوء قصد به جان مقامات سیاسی

منظور تروریسم

انواع تروریسم

دلیل افزایش تروریسم

سوء قصد جان مقامات سیاسی یا مذهبی داخلی

سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی

توهین

عنصرمادی

عنصر معنوی

انواع توهین

توهین های موجب اخلال در امنیت کشور

توهین به انبیاء عظام

توهین به مقدسات

توهین می تواند

عنصر روانی

ماده 513 دو نوع مجازات

توهین به رهبری قبلی و فعلی

توهین به سایر مقامات دولتی

اشخاص مورد حمایت

اعمال حاکمیتی

عمل تصدی

توهین به مقامات سیاسی خارجی

نکات مهم ماده

تخریب

عنصرمادی

عنصر روانی

نکات

مصادیق تخریب

آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی

نکات ماده

اموال میتواند

شکار یا صید حیوانات وشی حفاظت شده یا ممنوع الصید

جرم ا فعل مثبت صورت می گیرد با ترک فعل

اتلاف اسناد دولتی

نهب و غارت

تخریب جنگل ها ، درختان و مراتع

خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده ی عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت ملی

نکات مهم

اقدامات علیه بهداشت عمومی

تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی

تخریب وسایل و تجهیزات راه آهن

اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی

اخلال گری در صنایع

اخلال گری در صنایع نفت

تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان

تخریب در زندان توسط زندانی

شکستن مهر و پلمپ یا دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی

تخریب اسناد مربوط به امام خمینی (ره)

تخریب رایانه ای

تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت

عناصر این جرم

حالت های تبانی

برای معتقدند تبانی جرم

مکان حصول توافق

شروع به جرم تبانی

معاونت در جرم تبانی

انواع تبانی

تبانی بر سه قسم است

اشاعه ی اکاذیب

اشاعه ی اکاذیب به وسیله

تظاهر ، قدرت نمایی و هیاهو و جنجال

اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران

جعل و استفاده از سند مجهول

جعل در ایران

جعل اسناد

تعریف جعل

مصادیق جعل

ساختن نوشته یا سند

ساختن مهر یا امضای رسمی یا غیر رسمی

مهر

نکته

موارد تغییر

خراشیدن و تراشیدن

قلم بردن

محو یا اثبات یا سیاه کردن

تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن

الصاق نوشته ای به نوشته دیگر

عنصر مادر جرم جعل

رفتار فیزیکی در جعل مادی

جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا سدت خط مقامات دولتی

جعل مهر ،تمبر

جعل احکام دادگاه ها یا ساناد

جعل اسکناس

جعل اسکناس رایج خارجی یا داخلی و سایر اسناد بانکی و ارواق و اسناد بهادار یا حواله های صادره از خزانه به شرط احراز قصد

جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی

عکس برداری از ارواق و مدارک

جعل گواهی پزشکی

صدور گواهینامه خلاف واقع

رفتار فیزیکی در جرم جعل مفادی یا معنوی

شرایط و اضواع و احوال لادزم برای تحقق جرم جعل

نتیجه

شروع به جعل و تزویر

عنصر روانی جرم جعل

جرم جعل در قوانین متفرقه

جعل ارتکایی از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک

عل ارتکایی در اسناد سجلی

جعل و تزویر ارتکایی از سوی نظامیان

جعل و تمبر و نقش تمبر

جعل کالا برگ (کوپن)

جعل چک های تضمین شده

جعل گذرنامه یا جواز اقات یا جواز عبور

ارتکاب  جعل توسط کارشناس

ذکر تاریخ مقدم توسط ظهر نویس

انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی

ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی

جعل و تزویر در انتخاب

استفادهاز سند مجعول

شروط تحقق این جرم

تکرار و تعدددر جرایک جعل و استفاده از سند مجعول

قلب سکه و ترویج سکه ی قلب

ساختن سکه ی قلب

ساختن سکه ی تقلبی طلا و نقره

مخدودش کردن سکه طلا و نقره

منظور از مخدودش کردن –  با استفاده ابزار

ترویج یا خرید و فروش سکه قلب یا مخدوش

داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور

تخفیف یا معافیت از مجازات برای جاعلین و متقلبین

ضبط اموال تحصیلی به نفع دولت

عنصر روانی جرم قلب سکه

سوء نیت

معاونت در قلب و مخدوش کرد سکه ، جعل و تزویر و استفاده از سمد مجعول

عنصر روانی معاونت

رشا و ارتشا

عنصر مادی جرایم رشا و ارتشا

عمل فیزیکی

نتیجه

عنصر روانی در جرایم رشا و ارتشا

موراد تشدید مجازات مرتشی

مجازات رشا در حقوق ایران

موارد تخفیف و معافیت از مجازات براشی

 موراد خاص رشا و ارتشا و جرایم مرتبط با آن ها


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود