جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی

جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی

جزوه ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی ، کد 0120 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 78
حجم 5532 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مراحل ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی 

پیامدهای مثبت سهیم كردن كاربران  

مراحل ایجاد و گسترش سیستم ها 

برنامه ریزی سیستمی

هماهنگی

برنامه ریزی سیستمی

معیارهای امكان پذیری 

عوامل پنجگانه امکان پذیری یک سیستم

امكان پذیری اقتصادی ( E )

امكان پذیری قانونی ( L )

امكان پذیری عملیاتی ( O )

امكان پذیری زمانی ( S )

معیارهای راهبردی یا استراتژی

معیار بهره وری ( P )

معیار شاخص بودن یا مزیت نسبی (D)

معیار مدیریت (M)

اولویت های پروژه ها 

گزارش برنامه سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی

اطلاعات ضروری برای ایجاد سیستم جدید

روش های تجزیه و تحلیل

روش سوات ( SWOT )

روش جاد ( GAD )

تعیین چارچوب مفهومی 

ارزش گذاری سیستم 

عواملی كه در شاخص طراحی مورد توجه قرار می گیرند

قابلیت استفاده مجدد ( R )

قابلیت اطمینان ( R )

معیار MTBF

معیار MTTR

قابلیت تمدید(E)

ویژگیهایی كه ضمن افزایش قابلیت اطمینان یك سیستم ، احتمال شكست آن را كاهش می دهند

تحمل خطا

خطا زدایی

برای برخورد با خطاهای سیستمی سه نوع راه چاره وجود دارد

بهبود كامل

بازیافت نسبی

توقف بی خطر

قابلیت نگهداری

قابلیت بكار گیری  

قابلیت استفاده مجدد

قابلیت اعتماد

قابلیت تمدید

زمان سنجی

موارد استفاده از زمان سنجی

تجهیزات اصلی ارزیابی زمان( زمان سنجی)

طریقه مداوم

طریقه غیر مداوم یا برگردان

صفحه ارزیابی

فرمهای ارزیابی زمان

فرمهای مورد استفاده روی صفحه ارزیابی

برگ رویی ارزیابی زمان

برگ ادامه ارزیابی

تعیین تعداد سیكلهای زمان سنجی

مراحل اندازه گیری كار در روش مطالعه زمانی (زمان سنجی)

تهیه مقدمات اندازه گیری كار

توجیه و آماده كردن سرپرستان و كاركنان

انتخاب كار برای اندازه گیری و بهبود روش انجام آن

انتخاب محل مشاهده

انتخاب كارمند یا كارگر مناسب

تجزیه كار به چند جزء كوچكتر

در تجزیه كار به اجزای كوچك

ثبت اطلاعات مربوط به كار

ثبت زمان اجرای كار

تسطیح زمان كار و اضافات مجاز

تسطیح زمان كار

تعیین سرعت معمولی

تخمین سرعت

تسطیح عوامل

شرایط محیط كار

اضافات مجاز

تعیین زمان استاندارد


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود