جزوه مبانی مدیریت دولتی

جزوه مبانی مدیریت دولتی

جزوه مبانی مدیریت دولتی ، کد 0106 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 154
حجم 3109 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


منابع

 

عناوین:


 

  • تعریف اصطلاحات

  • بررسی مکاتب مدیریت

  • بررسی مفهوم دولت

  • بررسی مدیریت دولتی

  • نظریه های مدیریت دولتی

  • اصطلاحات در مدیریت دولتی

  • مفهوم حکمرانی خوب

  • وظایف مدیریت دولتی

 

مدیریت

اداره

سازمان و سازماندهی

شلدن معتقد است

سطوح سازمانی

مهارت های مدیریت

مقایسه سطوح عملیاتی و عالی سازمان

نظریه روزنزبرک وکاتس

سیر تکوینی وظایف مدیر

وظایف مدیریت

پنج مفهوم مرتبط با فرآیند سازماندهی

مفاهیم کلیدی در رابطه با وظایف هدایت

نقش های مدیران

نقش های اطلاعاتی

نقش های تصمیم گیری

مکاتب مدیریت

مکتب کلاسیک

نظریه مدیریت علمی تیلور

نظریه اداری هنری فایول

نظریه بروکراسی ماکس وبر

ویژیگی های نظام بوروکرات

ویژیگی های بوروکراسی وبر

مکتب نئوکلاسیک

مفروضات اساسی مکتب روابط انسانی

نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

نظریه انگیزشی بهداشتی هرزبرگ

مفهوم بهداشتی

مفهوم انگیزشی

نظریه مک گریگور

نظریه بلوغ و عدم بلوغ کریس آرجریس

دیدگاه سیستمی

مشخصات سیستم های باز

نگرش اقتضایی

نظریه وودوارد

ارتباط بین پیچیدگی فنی و ساختار

مفهوم دولت

ویژیگی های دولت

نظریه دولت مطلقه

نظریه حق الهی و دولت مطلقه

نظریه مصلحت و دولت مطلقه

نظریه شخصیت و دولت مطلقه

نظریه دولت مشروطه

نظریه اخلاقی دولت (هگل)

نظریه طبقاتی دولت

نظریه دولت کثرت گرا

عهد نامه صلح وستفالی

تکامل دولت

وظایف اولیه دولت

لایه های دولت

منطق دخالت دولت در اقتصاد

نقش های دولت

مفهوم و حوزه مدیریت دولت

تعریف مدیریت دولت

تعاریف اداره امور دولتی

تعاریف سیاسی اداره امور دولتی

تعاریف قانونی اداره امور دولتی

تعاریف مدیریتی اداره امور دولتی

تعاریف اداره امور دولتی بعنوان یک شغل

کارکرد مدیریت دولتی

تفاوت اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی

شباهت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی

مدیریت دولتی توسعه

دولت و توسعه

نظام اداری و توسعه

مدیریت دولتی به عنوان یک سیستم

مدیریت دولتی و نقش ارزش ها

مقایسه سه نگرش به مدیریت دولتی

تفاوت اداره امور و مدیریت

کاربرد اداره امور دولتی و مدیریت دولتی

مدیریت دولتی نوین از دیدگاه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه

مدیریت دولتی نوین از دیدگاه هود

برنامه اجرایی مدیریت

شکل گیری مدیریت دولتی نوین

مبانی نظری مدیریت دولتی

الگوی سنتی یا مدیریت دولتی کلاسیک

الگوی جدید ، مدیریت دولتی نوین

تئوری اصیل –  وکیل

پارادایم های مدیریت

خصوصیات دولت کار آفرین

مفهوم اصلاح مدیریت دولتی

ویژیگی های اصلاح اداری

اهداف و انگیزه های اصلاح مدیریت دولتی

دولت کوچک

دولت ناظر

خصوصی سازی

مقررات زدایی

دولت کارآمد و اثربخش

دولت نتیجه گرا

دولت منعطف و خلاق

دولت شهروند محور

ابعاد کیفیت در بخش دولتی

دولت پاسخگو و شفاف

دولت مجازی

دولت سالم

ویژگی روش موثر مبارزه با فساد اداری

روش های مبارزه با فساد اداری

دولت مشارکت جو

انتقاد وارده به مدیریت دولتی نوین

نگاه اقتصادی به سازمان های دولتی

پیروی از مدیریت بخش خصوصی

تیلوریسم جدید

سیاسی شدن

تضعیف پاسخگویی

مسائل اجرا

مدیریت دولتی و سیاست

تصمیم گیری مدیران

خط مشی دولتی

قدرت های اجرایی

فرآیند خط مشی گذاری

فرآیند تدوین دستور کار

تصمیم گیری

شیوه های تصمیم گیری

اجرا

الگو دولت شهر دبورا استون

ارزیابی

بازخور

فرآیند تصمصیم گیری

انواع طرح یا لایحه

برنامه ریزی

استراتژی

هدف

خط مشی

رویه

روش

قوانین و مقررات

برنامه ریزی ملی

انواع برنامه ریزی ملی

برنامه ریزی براساس نظام اقتصادی

براساس زمان

اهداف دولت در برنامه ملی

پیش شرط برنامه ریزی ملی

فرآیند برنامه ریزی ملی

گام های برنامه ریزی نوین

سطوح برنامه ریزی

گروه های شریک در برنامه ریزی ملی

مقدمات سیاسی

کارشناسان برنامه ریزی

موسسات و بخش های خصوصی

جامعه محلی

کل مردم

انواع سازمان های دولتی و عمومی در ایران

سازمان دهی دولتی

فلسفه وجودی شرکت های دولتی

ویژیگی های شرکت های دولتی

فرآیند کنترل

نظارت بر سازمان های دولتی

ارزیابی عملکرد

نکات منفی در ارزیابی عملکرد

فرآیند ارزیابی عملکرد


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود