جزوه مبانی برنامه ریزی راهبردی

جزوه مبانی برنامه ریزی راهبردی

جزوه مبانی برنامه ریزی راهبردی ، کد 0102 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 46
حجم 3152 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مبانی برنامه ریزی راهبردی

نظری به خاستگاه برنامه ریزی راهبردی

پیشینه برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

پیشینه برنامه ریزی ساختاری توسعه شهری

پیش فرض های برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

تعریف عام برنامه ریزی راهبردی

تکامل رویکرد برنامه ریزی راهبردی

ویژیگی های برنامه ریزی راهبردی

مزایای برنامه ریزی راهبردی

پیش نیاز های برنامه ریزی راهبردی

انواع سلسله مراتب طرح های راهبردی

سطوح دوگانه در برنامه ریزی راهبردی

مشخصات طرح های راهبردی توسعه و عمران شهر

اصول راهنمای طرح های راهبری شهر

مدت و دوره زمانی طرح های راهبردی

وظایف طرح های راهبردی توسعه و عمران شهر

طرح های تفصیلی توسعه و عمران شهر

مشخصات عمومی طرح های تفصیلی

وظایف عمومی طرح های تفصیلی

اجرای پیشنهاد های طرح راهبردی

تدوین ظوابط دقیق کنترل وتوسعه و عمران

تدوین چهارچوبی برای هماهنگ کردن اقدمات توسعه و عمران

طرح تفصیلی پایه

تعریف طرح های تفصیلی پایه

چهارچوب طرح های تفصیلی پایه

نحوه ارتباط طرح تفصیلی پایه با سایر طرح های تفصیلی

طرح های تفصیلی مکانی (موضعی)

تعریف طرح های تفصیلی مکانی

چهارچوب طرح های تفصیلی مکانی

نحوه ارتباط طرح های تفصیلی مکانی با سایر طرح های تفصیلی

طرح های تفصیلی موضوعی

تعریف طرح های تفصیلی موضوعی

چهارچوب طرح های تفصیلی موضوعی

نحوه ارتباط طرح های تفصیلی موضوعی با سایر طرح های تفصیلی

فرآیند برنامه ریزی راهبردی برای شهرها

مراحل فرایند برنامه ریزی راهبردی

تعریف وظایف و سازمان برنامه ریزی

بررسی ،تحلیل و پیش بینی (مطالعات پایه)

تدوین اهداف کلان و اهداف عملیاتی

اهداف کلان

اهداف عملیاتی

تدوین راهبردها و سیاست ها

ارزیابی و انتخاب گزینه ها

تدوین طرح توسعه و عمران شهر

اقدامات اجرایی طرح توسعه و عمران شهر

نظارت و بازنگری در طرح های توسعه

روش ها و فنون برنامه ریزی راهبردی

روش تجزیه و تحلیل امکانات و محدودیت ها

آینده نگری و پیش بینی

امکان سنجی

ارزیابی گزینه ها

مبانی برنامه ریزی کاربری زمین

ابزار های برنامه ریزی کاربری زمین

طبقه بندی استاندارد های بین المللی فعالیت های اقتصادی

استاندارد های طبقه بندی کاربری اراضی

طبقه بندی انواع کاربری زمین

مبانی منطقه بندی کابری زمین

تعریف منطقه بندی کاربری زمین

روش های منطقه بندی کاربری زمین

کاربری مختلط

منطقه بندی انعطاف پذیر


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود