تحلیل و بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

تحلیل و بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی

تحلیل و بررسی موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی دارای 214صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 214
حجم 408 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


فصل اول
طرح مسأله
۱- مقدمه
۲- بیان مسئله
۳- سوالات پژوهش
۴- اهمیت و ضرورت تحقیق
۵- ضرورت تحقیق
۶- اهداف تحقیق
فصل دوم
مرور بر ادبیات تحقیق
۱- مقدمه
۲- تاریخچه فعالیت های اجتماعی زنان
۳- تعریف توسعه
۴- بررسی جایگاه زنان در فرایند توسعه
۵- نظریه های توسعه برای زنان
۵-۱- نظریه رفاه
۵-۲- نظریه برابری
۵-۳- نظریه فقر زدایی
۵-۴- نظریه کارآیی
۵-۵- نظریه توانا سازی
۶- شاخص های اساسی توسعه
شاخص توسعه انسانی
شاخص توسعه مرتبط با جنسیت (GDI)
شاخص توانمندی جنسیتی (GEM)
اشتغال و زنان
نگاهی به وضعیت اشتغال زنان
مشکلات زنان در اشتغال
نگاهی به وضعیت زنان در ایران
مروری بر ادبیات نظری پژوهش
چارچوب نظری تحقیق
«نظریه میل به تبعیض» (Taste of Discrimination)
نظریه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک در رابطه با کار زنان
دیدگاههای مربوط به اشتغال زنان
نگرش‌های مربوط به پیشرفت نکردن زنان در مدیریت
نظریه سقف شیشه‌ای
مدل تحقیق
مروری بر پژوهش های انجام شده
جدول توسعه جنسیتی در ایران
جدول مقایسه کشورها
جدول توانمندی جنسیتی در ایران
فصل سوم
روششناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی پژوهش
فرضیه های فرعی پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
ابزارها و روشهای جمع آوری داده ها و اطلاعات
قابلیت اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه گیری
فنون تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه
یافته های توصیفی
نتایج مربوط به بافت نمونه آماری
جنسیت
سن
وضعیت تاهل
سابقه خدمت
میزان تحصیلات در زمان استخدام
رشته تحصیلی در زمان استخدام
میزان تحصیلات در حال حاضر
رشته تحصیلی در حال حاضر
نتایج مربوط به نظرات پاسخگویان
موانع پیشرفت زنان در سطوح مدیریتی
موانع اجتماعی
موانع تاریخی
موانع مذهبی
موانع سازمانی
موانع ساختاری
موانع فرهنگی
موانع فردی
موانع خانوادگی
موانع شخصیتی – رفتاری
نمودارها
یافته های تحلیلی و استنباطی
آزمون فرضیه های تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری
پیشنهادها
پیشنهادهای رفع موانع ساختاری
پیشنهادهای رفع موانع اجتماعی
پیشنهادهای رفع موانع فردی
پیوست
منابع

قسمتی از متن :


1- مقدمه :
فرهنگ مردم سالاری در طول تاریخ اجتماعی ایران، فرهنگ مسلط و بلا منازع بوده و این فرهنگ هم بستر ساز و هم سازنده ساختارهای سیاسی – اقتصادی، قانونی و ارزشی و مانند آن در ایران بوده است. ساختارهای ایجاد شده مکانیسم هایی را تدوین و طراحی نموده که در فرایند القاء تثبیت و بازتولید خود، فرادستی مردان و فرودستی زنان را توجیه و طبیعی جلوه می دهند. فرهنگی که برحسب تقسیم کار جنسیتی، نقش سنتی زنان را صرفاً نقش خانگی و محدود با حوزه خصوصی (بچه داری،خانه داری، شوهرداری) و حوزه عمومی را صرفاً مختص به مردان توجیه و تفسیر می کند. اما تحولات سه دهه اخیر به ویژه افزایش چشمگیر سطح آگاهی ها و میزان تحصیلات زنان نشان می دهد که زنان ایرانی خواهان مشارکت سیاسی- اقتصادی و اجتماعی برابر با مردان هستند و با این رویکرد، فرهنگ مردسالاری را با چالش های جدی مواجه کردند
از طرفی زن ضربان حیات خانواده است و قلب جامعه در سینه خانواده می تپد. از همین رو صعود و سقوط هر جامعه ای را باید به چگونگی معیشت زنان و جایگاه اجتماعی آنان نسبت داد. وضعیت زنان، وضعیتی است تناقض آمیز. بنیان تناقضی را باید در ساختار حاکم بر جامعه و ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باز جست، اما پیش از پرداختن به چنان امر مهمی می توان این پرسش را پیش کشید که آیا منزلت زنان همواره در طول تاریخ و در بین جامعه های گوناگون منزلتی درجه دو بوده است…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود