پاورپوینت تحلیل و بررسی برنامه فیزیکی دانشکده معماری به همراه نمونه موردی

پاورپوینت تحلیل و بررسی برنامه فیزیکی دانشکده معماری به همراه نمونه موردی

پاورپوینت تحلیل و بررسی برنامه فیزیکی دانشکده معماری به همراه نمونه موردی دارای 61 اسلاید با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 61
حجم 3050 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده ی دانشکده معماری
الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشکده 
بخش کمک آمو زشی دانشکده  
بخش اداری دانشکده  
بخش خدمات پشتیبانی 
بخش رفاهی و فوق برنامه 
روش دپار تمانی 
فضا ها شامل چهار روش می باشند 
فضاهای یک دانشکده
فضای آموزش عملی
سرویسهای بهداشتی
فضاهای اداری هر دانشکده
فضاهای فرهنگی
فضاهای رفاهی
فضاهای خدمات پشتوانه ای(خدماتی)
فضاهای مسکونی
خدمات وابسته آموزش(خدمات اداری و مرکزی) 
اجزائ دانشکده معماری
بررسی جزئ فضا ها 
مشخصات فضا های آمو زشی  
آتلیه طرا حی دارای فضا های زیر است  
سالن اصلی آتلیه طراحی دارای مشخصات زیراست  
اجزائ تشکیل دهنده دانشکده معماری 
فضاهای عملکردی
کارگاه عملی
گروه آموزشی
بخش کمک آموزشی
مرکز اسناد
مرکز رایانه
آمفی تئاتر
سالن قضاوت
نمایشگاه
انتشارات
بخش اداری
معاونت دانشجوی
معاونت پژوهش
معاونت اداری-مالی
امور فنی
آشپزخانه
بوفه و تریا
فضای استراحت و اسکان موقت
فروشگاه
بررسی دانشکده های معماری
دانشکده هنر های زیبا (دانشگاه تهران)
دانشکده معماری دانشگاه ملی 
ساختمان مدرسه معماری باهاس-در(دسا)
اجزائ باهاس 
اهمیت باهاس از نظر جنس و فن سا ختمان  
دانشکده معماری ویکتوریا  
دانشکده معماری پورتو(پرتغال) 
دانشکده هنر و معماری سین سیناتی (ایالت اوهایو) 

قسمتی از متن:


الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشکده:
با توجه به ایده فضایی و سیستم آموزشی فضاهای طرح ریزی شده برای هر دانشکده به شرح زیر است:
الف)فضای آموزشی نظری 
ب)فضای کمک آموزشی و آموزش عملی و پژوهشی
ج)فضای اداری و هیئت علمی 
د)فضای رفاهی و فوق برنامه و خدماتی
عملکرد فضا های چهار گانه در هر دپار تمان نیاز به شرایط کالبدی ویژه ای را در طراحی می طلبد که ناشی از تفا وت در تعداد جمعیت و مبلمان و تجهیزات فنی و تا سیسات مکا نیکی می باشد.
بخش کمک آمو زشی دانشکده :
الف)کتا بخانه و مرکز منا بع آمو زشی
ب)سالن کنفرانس و اجتما عات 
ج) واحد کا مپیو تر 
د) واحد سمعی و بصری
بخش اداری دانشکده :
الف)مدیریت دانشکده 
ب) امور اداری و خدماتی
ج)واحد چاپ و تکثیر
بخش خدمات پشتیبانی:
الف)اطلاعات
 ب)سرایداری و تحویل نامه 
ج)سرسرای ورودی و محل تابلوی اعلا نات
د)انبار اصلی دانشکده 
ه)امور خدمات 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود