تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان

تحقیق-بررسی-میزان-کارآیی-آموزش-های-ضمن-خدمت-کوتاه-مدت-فرهنگیان

تحقیق بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 180
حجم فایل: 357 کیلوبایت
قیمت: 41000 تومان

دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان کارآیی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان،
در قالب word و در 180 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- سؤالات پژوهش
۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و متغیرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه
۲-۱-۱- تعاریف تدریس
۲-۱-۲- روش های تدریس فعال و غیرفعال
2-۱-۳- تفاوت های روش های تدریس فعال و غیرفعال
۲-۱-۴- نظریات چند تن از صاحب نظران تعلیم و تربیت در باره روش های تدریس فعال  
۲-۱-۵- مؤلفه های روش تدریس فعال
۲-۲-۱- اهداف مدیریت در کلاس
۲-۲-۲- ارتباط معلم- دانش آموز   
۲-۲-۳- کلاس درس بعنوان یک سازمان
۲-۲-۴- دیدگاه مکاتب کلاسیک در رفتار کلاسی
۲-۲-۵- دیدگاه مکاتب نئوکلاسیک (روابط انسانی) در رفتار کلاسی
۲-۲-۶- نظریه های y  و x  رفتار کلاسی   
۲-۲-۷- برنامه های تعلیم و تربیت معلم مدار و شاگردمدار   
۲-۲-۸- تعریف مدیریت کلاس   
۲-۲-۹- نظریه های مدیریت کلاس   
۲-۳-۱- معنا و مفهوم مطالعه   
۲-۳-۲- انواع مطالعه   
۲-۳-۳- اثرات مطالعه   
۲-۳-۴- تأثیر مطالعه در روند تکامل جامعه از دیدگاه اسلام و قرآن   
۲-۳-۵- نقش دانشمندان اسلامی در گسترش فرهنگ مطالعه   
۲-۳-۶- آموزش و پرورش علمی   
۲-۳-۷-  افزایش علاقه معلمان به مطالعه از طریق راهبردهای مدیریت
۲-۳-۸- عوامل مؤثر در مطالعه
۱- خانواده
۲- تحصیلات
۳- وسایل ارتباط جمعی   
۴- کتابخانه   
۶- تسهیلات موجودی برای مطالعه   
۷- محیط اجتماعی و عادت به مطالعه   
۲-۳-۹- موانع مطالعه   
۲-۴-۱- ارزشیابی و تحول آن
۲-۴-۲- تعریف اندازه گیری
۲-۴-۳- تعریف ارزشیابی آموزشی
۲-۴-۴- تقاوت اندازه گیری و ارزشیابی
۲-۴-۵- کارکردهای عمده ارزشیابی
۲-۴-۶- دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها
ارزشیابی تشخیصی
ارزشیابی تراکمی (پایانی)
۲-۴-۷- تفاوت بین ارزشیابی تکوینی – ارزشیابی  تراکمی و ارزشیابی تشخیصی
۲-۴-۸- مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای یادگیرندگان   
۲-۴-۹- مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای معلمان :   
۲-۵-۱- تاریخچه آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش
۲-۵-۲- مفهوم آموزش ضمن خدمت
۲-۵-۳- لزوم توجه به آموزش ضمن خدمت و اهمیت اقتصادی آن
۲-۵-۴- مزایای آموزش کارکنان   
۲-۵-۵- مفهوم آموزش کارکنان :   
۲-۵-۶- اهداف آموزش ضمن خدمت   
۲-۵-۷- اصول آموزش ضمن خدمت   
اصل اول : عمل فکورانه   
اصل دوم : مالکیت   
اصل سوم : نظریه پردازی در مورد عمل   
اصل چهارم : همکاری   
اصل پنجم : عاملیت   
اصل ششم : زمان کافی   
اصل هفتم : همکاری مدیریتی   
اصل هشتم : همکاری های جامعه و مدرسه   
اصل نهم : تکثرگرایی و مردم سالاری   
اصل دهم : حمایت پنهان و آشکار   
۲-۵-۸- انواع آموزش
۲-۵-۹- تقسیم بندی یونسکو از آموزش های ضمن خدمت
۲-۵-۱۰- تقسیم بندی آموزش های ضمن خدمت ا زلحاظ زنان
۱- آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت   
۲) آموزش های ضمن خدمت بلند مدت    ۱۲۰
۲-۵-۱۱- آموزش ضمن خدمت معلّمان در بعضی از کشورها 
۲-۶- پیشینه ی تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور
۲-۶-۱- تحقیقات انجام شده در ایران
فرضیات تحقیق عبارتند از
۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
– جمع بندی و نتیجه گیری

فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه   
۳-۱- روش تحقیق  
۳-۲- جامعه آماری 
۳-۳-نمونه پژوهش : (حجم نمونه)   
۳-۴- روش نمونه گیری
۳-۵-ابزار اندازه گیری
۳-۶- پایایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری
۳-۷- روایی ابزار اندازه گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- یافته‌های توصیفی
۴-۳: یافته های استنباطی


فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشهادات
۵-۱- مقدمه
۵-۲- بحث و نتیجه‌گیری
۵-۳- جمع‌بندی کلی   
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق   
۵-۵- پیشنهادات   

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.